null
null
null
null
null
null Go to mobile solution: www.testmobile.edams.no (www.toimittaja.edams.no)
null
Velkommen til EDAMS®
- et registrert varemerke for Netenance AS
Hva er Edams?
Et 100% internettbasert FDV-system,
hvor fokus er lagt på drift og vedlikehold.

Systemet er fleksibelt og kan tilpasses
den enkelte lisensinnehavers behov.
Eksempelvis tekniske produkter og
installasjoner som krever dokumenterbar
regelmessig oppfølging.

Antall brukere er "ubegrenset".
null
null
null
null null null
null
  
Hvorfor velge Edams?
Samler all informasjon på en plass (ingen
permer og ingen data lagret lokalt).

Er til en hver tid oppdatert og tilgjengelig.

Krever ikke utstyr og installasjoner,
krever kun tilgang til internett

Effektiv informasjonsinnsamling.

Kan tilpasses den enkelte lisensinnehavers behov.

Til sammen gir dette økonomisk gevinst.
null
null
null
null null null
null
  
Velg land / Choose country :

If your flag is not visible!
We are moving your EDAMS-database to a newer platform.
This will take several houres, this weekend!

Norge   Danmark   Sverige  
Finland   Spania  
Hvordan logge inn / How to?
null
null
null
null null null
null
 
Kontakt: E-post: post@edams.no Telefon: 38 00 65 00 Telefaks: 38 00 65 01